موسسه مهرگان فرهنگ درصدد است تا با برگزاری برنامه های مختلف برای جوانان و نوجوانان و کودکان گام بزرگی در راستای زندگی زیباتر بردارد و کمک کند تا بوسیله ایجاد نشاط اجتماعی ، هویت ملی خودمان را بازیابیم. اهداف دیگری که این موسسه دنبال می کند عبارتند از :
تقابل با فرهنگ و رسوم وارداتی با طراحی خلاقانه برنامه هایی برگرفته از فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی
• ایجاد فضای همدلی و پایگاه‌ فرهنگی تفریحی برای خانواده‌ها
• ایجاد شادی جمعی و بروز هیجانات جوانان و نوجوانان
• رساندن پیام صلح و دوستی به جهانیان

با این اهداف تا کنون سالانه برنامه هایی با دو محوریت ” نوروز” و “ماه رمضان” برگزار کرده است و امیدوار است بتواند جشن ها و گردهمایی های بیشتری را طراحی و اجرا کند.

    سبد خرید